Pensioenbewaringsfonds / Voorsorgbewaringsfonds

{Pension Preservation Fund / Provident Preservation Fund}.

investing, retirement plan, annuity, life insurance, sanlam, liberty life, liberty, liberty lewens, momentum, old mutual, guaranteed, regular pension, income, flexible, retirement fund, investment portfolios, annuity rate,invest, sex, dependants, pension income, level, escalating annuity, fixed income, lifetime, money, secure, part pension, inkomste opsies, inkomste,healthy, disease free, financially, retirement, retirement planning, sources of retirement income, RA, retirement savings, pension, retirement income, lump sum, compulsory annuity, investment portfolio, investments, medical plan, retirement plan, one third, two thirds, taxable lump sum, annuity for life, lump sum, annuities, monthly payments, pure endowment, guaranteed maturity, rentals, compulsory portion, life annuities, living annuities, voluntary purchase, linked annuity, income level, regular income, single-premium investment, investments, policy, maturity, lump-sum, purchase a five-year term-certain annuity, retirees, lifestyle, term-certain annuity, life annuity, living annuity, compulsory purchase life annuity, voluntary purchase life annuity, procon insurance brokers, procon versekeringsmakelaars, makelaar in pretoria, uittree annuiteit, bewaringsfonds, voorsorg beskermer, beleggingsfondse, regulasie 28, pensioen, kwytskelding van premies, leeftyd beleggingsopsie, markte, kapitaal, batebestuursheffing, effektetrusts, beplanning vir aftrede, bele, spaar, beleggingskeuses, aftreebeplanning, bydraes, finansiele beplanning, aftreespaargeld, pensioendraende salaris, koers, geprojekteerde pensioen, af te tree, aftree ouderdom, saamgestelde rente, welvarende individu, man, vrou, manlik, vroulik, male, female, spaarbedrag, maandeliks, ouderdom, bydraes, aftrekbaar, inkomstebelasting, fonds, belasting vry, konvensionele lyfrente, gekoppelde lyfrente, riskant, lidbydraes, aftreefonds, verpligte lyfrente, enkelbedrag, aftreevoorsiening, spaarinstrument, salaristrekkers, aftreesekuriteit, pensioenpakket, aftreeportefeulje, kapitaalverliese, risiko, kennis, gemoedsrus, bestuur, volatiele beleggings, ad hoc-bydraes, polisse, bonus, uittree-annuiteitspolis, post-retirement, financially fit retirement, procon, pretoria,Pensionfonds, Voorsorgfonds, Pension Fund, Provident Fund,Pensioenbewaringsfonds, Voorsorgbewaringsfonds,Pension Preservation Fund,Provident Preservation Fund,Bewaringsfonds, fonds, werknemers, fondsvoordele, belê, diens van die werkgewer verlaat,diensbeëindiging,afdanking, aftrede,bedanking,ontbinding, werkgewer, pensioen, aftreefonds.

'n Bewaringsfonds is 'n fonds waarin werknemers hul fondsvoordele kan belê wanneer hulle die diens van die werkgewer verlaat, hetsy as gevolg van diensbeëindiging (afdanking, aftrede of bedanking) of ontbinding van die werkgewer se pensioen- of aftreefonds.

Die Bewaringsfonds is ’n enkelpremie aftrede belegging wat beleggers in staat stel om hulle aftreefondse van ’n vorige pensioen of voorsorgfonds (Provident Fund) te bewaar.

Enige onttrekking uit die pensioen / voorsorgfonds is belasbaar. Deur fondse in ’n bewaringsfonds te plaas sal daar geen belasting gehef word met die oorplasing na die Bewaringsfonds nie.

Die Bewaringsfonds verseker die volgehoue groei en beskerming van die aftreefondse deur middel van twee planne:

Pensioenbewaringsfonds:
 • Slegs oorplasings uit ’n pensioenfonds of pensioenbewaringsfonds kan na hierdie fonds gemaak word.
Voorsorgbewaringsfonds:
 • Slegs oorplasings uit ’n voorsorgfonds of voorsorgbewaringsfonds kan na hierdie fonds gemaak word.

Voorsorgbewaringsfonds:

Voordele:

Belastingdoeltreffendheid:

 • Werkgewers kan bydraes van belasbare inkomste aftrek tot wetlike perk.
 • Beleggingsopbrengste is nie belasbaar nie.
 • Belastingvrye kontantuitbetaling by aftrede, tot wetlike perk.
 • Betaling van belasting word tot ná aftrede uitgestel.
 • Uitgesluit van boedel by dood.
Beskerming teen krediteure:

 • Kan nie op beslag gelê word in geval van insolvensie nie.
Kenmerke:

 • Herhalende en enkelbedragbetalings.
 • ‘n Reeks beleggingsopsies.
 • Aftrede van ouderdom 55 af.
 • Aftreevoordeel kan in kontant geneem word of gebruik word om ‘n verpligte pensioen te koop.
 • Pensioeninkomste is belasbaar.
Aftrede uit die Voorsorgbewaringsfonds:

Met aftrede uit die Voorsorgbewaringsfonds beskik beleggers oor die buigsaamheid om te kan kies wat die mees belastingdoeltreffende kombinasie sal wees vir hulle unieke finansiële behoeftes:

 • Beleggers mag die voordeel neem as ’n enkelbedrag betaling na belasting;
 • ’n verpligte annuïteit aankoop indien die reels van die voorsorgfonds dit toelaat (belasting-vrye-oorplasing); of
 • gebruik maak van ’n kombinasie van die bogenoemde opsies.

Pensioenbewaringsfonds:

Voordele:

Belastingdoeltreffendheid:

 • Beleggingsopbrengste is nie belasbaar nie.
 • Belastingvrye kontantuitbetaling by aftrede, tot wetlike perk.
 • Betaling van belasting word tot ná aftrede uitgestel.
 • Uitgesluit van boedel by dood.

investing, retirement plan, annuity, life insurance, sanlam, liberty life, liberty, liberty lewens, momentum, old mutual, guaranteed, regular pension, income, flexible, retirement fund, investment portfolios, annuity rate,invest, sex, dependants, pension income, level, escalating annuity, fixed income, lifetime, money, secure, part pension, inkomste opsies, inkomste,healthy, disease free, financially, retirement, retirement planning, sources of retirement income, RA, retirement savings, pension, retirement income, lump sum, compulsory annuity, investment portfolio, investments, medical plan, retirement plan, one third, two thirds, taxable lump sum, annuity for life, lump sum, annuities, monthly payments, pure endowment, guaranteed maturity, rentals, compulsory portion, life annuities, living annuities, voluntary purchase, linked annuity, income level, regular income, single-premium investment, investments, policy, maturity, lump-sum, purchase a five-year term-certain annuity, retirees, lifestyle, term-certain annuity, life annuity, living annuity, compulsory purchase life annuity, voluntary purchase life annuity, procon insurance brokers, procon versekeringsmakelaars, makelaar in pretoria, uittree annuiteit, bewaringsfonds, voorsorg beskermer, beleggingsfondse, regulasie 28, pensioen, kwytskelding van premies, leeftyd beleggingsopsie, markte, kapitaal, batebestuursheffing, effektetrusts, beplanning vir aftrede, bele, spaar, beleggingskeuses, aftreebeplanning, bydraes, finansiele beplanning, aftreespaargeld, pensioendraende salaris, koers, geprojekteerde pensioen, af te tree, aftree ouderdom, saamgestelde rente, welvarende individu, man, vrou, manlik, vroulik, male, female, spaarbedrag, maandeliks, ouderdom, bydraes, aftrekbaar, inkomstebelasting, fonds, belasting vry, konvensionele lyfrente, gekoppelde lyfrente, riskant, lidbydraes, aftreefonds, verpligte lyfrente, enkelbedrag, aftreevoorsiening, spaarinstrument, salaristrekkers, aftreesekuriteit, pensioenpakket, aftreeportefeulje, kapitaalverliese, risiko, kennis, gemoedsrus, bestuur, volatiele beleggings, ad hoc-bydraes, polisse, bonus, uittree-annuiteitspolis, post-retirement, financially fit retirement, procon, pretoria,Pensionfonds, Voorsorgfonds, Pension Fund, Provident Fund,Pensioenbewaringsfonds, Voorsorgbewaringsfonds,Pension Preservation Fund,Provident Preservation Fund,Bewaringsfonds, fonds, werknemers, fondsvoordele, belê, diens van die werkgewer verlaat,diensbeëindiging,afdanking, aftrede,bedanking,ontbinding, werkgewer, pensioen, aftreefonds.

Beskerming teen krediteure:

 • Kan nie op beslag gelê word in geval van insolvensie nie.
Kenmerke:

 • ‘n Reeks beleggingsopsies.
 • Aftrede van ouderdom 55 af.
 • Onttrekkingsvoordeel kan voor aftrede geneem word, onderworpe aan die reëls van die oordraggewende fonds.
Aftrede uit die Pensioenbewaringsfonds:

Met aftrede uit die Pensioenbewaringsfonds kan die belegger:

 • tot en met een derde van die aftrede voordeel neem as ’n enkelbedrag; en
 • ’n verpligte annuïteit aankoop met die balans (belasting-vrye oorplasing)
 • Pensioeninkomste is belasbaar.
investing, retirement plan, annuity, life insurance, sanlam, liberty life, liberty, liberty lewens, momentum, old mutual, guaranteed, regular pension, income, flexible, retirement fund, investment portfolios, annuity rate,invest, sex, dependants, pension income, level, escalating annuity, fixed income, lifetime, money, secure, part pension, inkomste opsies, inkomste,healthy, disease free, financially, retirement, retirement planning, sources of retirement income, RA, retirement savings, pension, retirement income, lump sum, compulsory annuity, investment portfolio, investments, medical plan, retirement plan, one third, two thirds, taxable lump sum, annuity for life, lump sum, annuities, monthly payments, pure endowment, guaranteed maturity, rentals, compulsory portion, life annuities, living annuities, voluntary purchase, linked annuity, income level, regular income, single-premium investment, investments, policy, maturity, lump-sum, purchase a five-year term-certain annuity, retirees, lifestyle, term-certain annuity, life annuity, living annuity, compulsory purchase life annuity, voluntary purchase life annuity, procon insurance brokers, procon versekeringsmakelaars, makelaar in pretoria, uittree annuiteit, bewaringsfonds, voorsorg beskermer, beleggingsfondse, regulasie 28, pensioen, kwytskelding van premies, leeftyd beleggingsopsie, markte, kapitaal, batebestuursheffing, effektetrusts, beplanning vir aftrede, bele, spaar, beleggingskeuses, aftreebeplanning, bydraes, finansiele beplanning, aftreespaargeld, pensioendraende salaris, koers, geprojekteerde pensioen, af te tree, aftree ouderdom, saamgestelde rente, welvarende individu, man, vrou, manlik, vroulik, male, female, spaarbedrag, maandeliks, ouderdom, bydraes, aftrekbaar, inkomstebelasting, fonds, belasting vry, konvensionele lyfrente, gekoppelde lyfrente, riskant, lidbydraes, aftreefonds, verpligte lyfrente, enkelbedrag, aftreevoorsiening, spaarinstrument, salaristrekkers, aftreesekuriteit, pensioenpakket, aftreeportefeulje, kapitaalverliese, risiko, kennis, gemoedsrus, bestuur, volatiele beleggings, ad hoc-bydraes, polisse, bonus, uittree-annuiteitspolis, post-retirement, financially fit retirement, procon, pretoria,Pensionfonds, Voorsorgfonds, Pension Fund, Provident Fund,Pensioenbewaringsfonds, Voorsorgbewaringsfonds,Pension Preservation Fund,Provident Preservation Fund,Bewaringsfonds, fonds, werknemers, fondsvoordele, belê, diens van die werkgewer verlaat,diensbeëindiging,afdanking, aftrede,bedanking,ontbinding, werkgewer, pensioen, aftreefonds.
Pensioenbewaringsfonds / Voorsorgbewaringsfonds.
To read more about:Pension Preservation Funds and Provident Preservation Funds.
Any product information [legal and / or technical] on this webpage is subject to change from time to time. This webpage is a summary of some financial products / different product features and is not to be construed as advice by Procon Insurance Brokers. Any recommendations made must take into consideration your specific needs and personal circumstances.Procon. Procon Insurance Brokers. Pretoria
Enige produk inligting [wetlik en / of tegnies] op hierdie webblad is van tyd tot tyd aan verandering onderhewig. Hierdie webblad is ’n opsomming van sommige finansiële produkte / verskeie produkte se kenmerke en moet nie as advies deur Procon Versekeringsmakelaars beskou word nie. Enige aanbevelings wat gemaak word, moet jou spesifieke behoeftes en persoonlike omstandighede in ag neem.Procon. Procon Versekeringsmakelaars. Pretoria.