Kind: Siekte- en beseringsvoordeel 
kinders, welstand, beskerm, skrape, snye, genees, ernstige siektes, siektes, beserings, finansiele, kind, siekte en beseringsvoordeel, dek siektes, enkelbedrag, omskrewe gevreesde siekte, inkorting, infeksie,eis, eisgebeurtenisse, uniek, mark, kindervoordele, kanker, orgaanversaking, crohn se siekte, epilepsie, anoreksie, ongelukke, hoofbeserings, ribfrakture, vuurwapenskietwonde, vuurwapen, skietwonde, hondbytwonde, bytwonde, honde, amperverdrinking, inkortings, verlies van sig, gehoorverlies, spraakverlies, verlies van die gebruik van ledemate, ledemate, infeksies,hondsdolheid, serebrale malaria, tetanus, breinvliesontsteking, ebola-virus, ise, intensiewesorgeenheid, vergiftiging, slangbyt, enige siektes, kindervoordeel, kindervoordele, medies, bekostigbaar, finansiele adviseur, geakkrediteerde makelaar, kind:siekte- en beseringsvoordeel, poliskwotasie, polis, kwotasie, skool dae, skool, sport beserings, rugby, sport, sokker, child, illness, injury, comprehensive cover, claim events, scrapes, cuts, heal, serious illnesses, financial, benefit, children, covers, financial strain, lump sum, dread disease, impairment, infection, market, needs, policy, children's policy, standard, cancer, heart surgery, loss of sight, meningitis, dog bites, gunshot wounds, rib fractures, tetanus, anorexia, crohn's disease, ebola virus, catch all claim event, other diseases, payment, school years, organ failure, ulcerative colitis, epilepsy, near-drowning, head injuries, hearing, loss of the use of limbs, rabies, lockjaw, cerebral malaria, congo fever, yellow fever, icu, accidental poisoning, snakebite, any disease, school years, cover, coverd, physical examination, leukaemia, brain injury, long term effects, burns, burn, psychologists, physical and occupational therapists, reconstructive surgeons, hospital, trauma ward, intensive care unit, head, face, neck, permanent brain damage, lack of oxygen, irreversible brain damage, affordable, financial strain, sport, soccer, rugby, football, hockey, netball, cricket, gymnastics, procon,versekeringsmakelaars, versekering, makelaar in pretoria, finansiele dienste, financial services, insurance brokers, procon insurance brokers, procon, pretoria.

Kinders bring vir ons die grootste vreugde en as ouers probeer ons hulle en hul welstand te alle tye beskerm.

Skrape en snye genees wel vinnig, maar ernstiger siektes en beserings kan gesinne onder geweldige finansiële druk plaas. Daarom is Kind: Siekte en Beseringsvoordeel spesifiek vir kinders ontwikkel. Dit dek siektes en beserings wat vir ouers ’n bron van kommer is en wat finansiële las sal meebring indien dit wel voorkom.

Die Kind: Siekte- en Beseringsvoordeel betaal ’n enkelbedrag indien ’n kind ’n omskrewe 

gevreesde siekte, besering, inkorting of infeksie opdoen. Die voordeel dek 81 eisgebeurtenisse, waarvan baie uniek in die mark vir Kindervoordele is.

Hoekom Siekte en Beseringsvoordeel.

Die voordeel is beskikbaar vanaf die kind se eerste verjaardag en verskaf dekking tot ouderdom 19

Baie van die gebeurtenisse wat gedek word, is die eerste in die mark vir kindervoordele en voldoen dus aan behoeftes wat nie tans deur ander kindervoordele gedek word nie.

Die voordeel is spesifiek vir kinders bedoel en dek ’n omvattende reeks Gevreesde siektes, Beserings, Inkortings en Infeksies.

Voorbeelde van wat gedek word, sluit in:

Siektes, soos;

 • Kanker, Orgaanversaking, Crohn se siekte*
 •  Epilepsie en Anoreksie*
Beserings of ongelukke, soos:

 • Hoofbeserings, Ribfrakture*, Vuurwapenskietwonde*
 •  Hondbytwonde*en
 • Amperverdrinking.
Inkortings, soos:

 • Vverlies van Sig, Gehoorverlies, Spraakverlies en 
 • Verlies van die Gebruik van Ledemate.
Infeksies, soos:

 •  Hondsdolheid*, 
 • Serebrale Malaria*, Tetanus*
 • Breinvliesontsteking en die
 •  Ebola-virus*.

Bykomende beskerming:

Vir bykomende beskerming is daar twee gebeurtenisse bygevoeg wat as ’n veiligheidsnet dien:

Die ISE-eisgebeurtenis*

 • Verskaf dekking wanneer ’n kind om enige rede vir minstens 48 uur in ’n intensiewesorgeenheid (ISE) opgeneem word
 • Byvoorbeeld weens toevallige Vergiftiging of ’n Slangbyt.
Die Enige Gebeurlikheideisgebeurtenis*

 • verskaf dekking vir enige ander siektes of beserings wat nie spesifiek gelys word nie
 • maar ernstig genoeg is om ’n betaling te regverdig.
*Dit is maar net ’n paar van die gebeurtenisse wat uniek is aan die kindervoordeel.

Onderskrywing:

 • Slegs mediese vrae word gevra en nie nuwe of indringende mediese toetse word aangevra nie.
 • Die voordeel bied dekking van tot R1 miljoen en kan met enige ander voordele binne dieselfde plan gekombineer word.
Premies is bekostigbaar. 

 • Dekking van R300 000 sal gemiddeld slegs R35 per maand kos (presiese premies sal afhang van faktore soos die kind se ouderdom).

kinders, welstand, beskerm, skrape, snye, genees, ernstige siektes, siektes, beserings, finansiele, kind, siekte en beseringsvoordeel, dek siektes, enkelbedrag, omskrewe gevreesde siekte, inkorting, infeksie,eis, eisgebeurtenisse, uniek, mark, kindervoordele, kanker, orgaanversaking, crohn se siekte, epilepsie, anoreksie, ongelukke, hoofbeserings, ribfrakture, vuurwapenskietwonde, vuurwapen, skietwonde, hondbytwonde, bytwonde, honde, amperverdrinking, inkortings, verlies van sig, gehoorverlies, spraakverlies, verlies van die gebruik van ledemate, ledemate, infeksies,hondsdolheid, serebrale malaria, tetanus, breinvliesontsteking, ebola-virus, ise, intensiewesorgeenheid, vergiftiging, slangbyt, enige siektes, kindervoordeel, kindervoordele, medies, bekostigbaar, finansiele adviseur, geakkrediteerde makelaar, kind:siekte- en beseringsvoordeel, poliskwotasie, polis, kwotasie, skool dae, skool, sport beserings, rugby, sport, sokker, child, illness, injury, comprehensive cover, claim events, scrapes, cuts, heal, serious illnesses, financial, benefit, children, covers, financial strain, lump sum, dread disease, impairment, infection, market, needs, policy, children's policy, standard, cancer, heart surgery, loss of sight, meningitis, dog bites, gunshot wounds, rib fractures, tetanus, anorexia, crohn's disease, ebola virus, catch all claim event, other diseases, payment, school years, organ failure, ulcerative colitis, epilepsy, near-drowning, head injuries, hearing, loss of the use of limbs, rabies, lockjaw, cerebral malaria, congo fever, yellow fever, icu, accidental poisoning, snakebite, any disease, school years, cover, coverd, physical examination, leukaemia, brain injury, long term effects, burns, burn, psychologists, physical and occupational therapists, reconstructive surgeons, hospital, trauma ward, intensive care unit, head, face, neck, permanent brain damage, lack of oxygen, irreversible brain damage, affordable, financial strain, sport, soccer, rugby, football, hockey, netball, cricket, gymnastics, procon,versekeringsmakelaars, versekering, makelaar in pretoria, finansiele dienste, financial services, insurance brokers, procon insurance brokers, procon, pretoria.
Gesels met Ons om meer Inligting te kry of die volledige lys van 81 Eisgebeurtenisse wat Gedek word.
Besoek ons Webwerf by Procon Insurance Brokers vir die Engelse weergawe.
Enige produk inligting [wetlik en / of tegnies] op hierdie webblad / tuiste is van tyd tot tyd aan verandering onderhewig. Hierdie webblad / tuiste is ’n opsomming van sommige finansiële produkte / verskeie produkte se kenmerke en moet nie as advies deur Procon Versekeringsmakelaars beskou word nie.  Enige aanbevelings wat gemaak word, moet jou spesifieke behoeftes en persoonlike omstandighede in ag neem. Procon. Procon in Pretoria
Any product information [legal and / or technical] on this website is subject to change from time to time. This website is a summary of some financial products / different product features and is not to be construed as advice by Procon Insurance Brokers. Any recommendations made must take into consideration your specific needs and personal circumstances. Procon. Procon in Pretoria.
kinders, welstand, beskerm, skrape, snye, genees, ernstige siektes, siektes, beserings, finansiele, kind, siekte en beseringsvoordeel, dek siektes, enkelbedrag, omskrewe gevreesde siekte, inkorting, infeksie,eis, eisgebeurtenisse, uniek, mark, kindervoordele, kanker, orgaanversaking, crohn se siekte, epilepsie, anoreksie, ongelukke, hoofbeserings, ribfrakture, vuurwapenskietwonde, vuurwapen, skietwonde, hondbytwonde, bytwonde, honde, amperverdrinking, inkortings, verlies van sig, gehoorverlies, spraakverlies, verlies van die gebruik van ledemate, ledemate, infeksies,hondsdolheid, serebrale malaria, tetanus, breinvliesontsteking, ebola-virus, ise, intensiewesorgeenheid, vergiftiging, slangbyt, enige siektes, kindervoordeel, kindervoordele, medies, bekostigbaar, finansiele adviseur, geakkrediteerde makelaar, kind:siekte- en beseringsvoordeel, poliskwotasie, polis, kwotasie, skool dae, skool, sport beserings, rugby, sport, sokker, child, illness, injury, comprehensive cover, claim events, scrapes, cuts, heal, serious illnesses, financial, benefit, children, covers, financial strain, lump sum, dread disease, impairment, infection, market, needs, policy, children's policy, standard, cancer, heart surgery, loss of sight, meningitis, dog bites, gunshot wounds, rib fractures, tetanus, anorexia, crohn's disease, ebola virus, catch all claim event, other diseases, payment, school years, organ failure, ulcerative colitis, epilepsy, near-drowning, head injuries, hearing, loss of the use of limbs, rabies, lockjaw, cerebral malaria, congo fever, yellow fever, icu, accidental poisoning, snakebite, any disease, school years, cover, coverd, physical examination, leukaemia, brain injury, long term effects, burns, burn, psychologists, physical and occupational therapists, reconstructive surgeons, hospital, trauma ward, intensive care unit, head, face, neck, permanent brain damage, lack of oxygen, irreversible brain damage, affordable, financial strain, sport, soccer, rugby, football, hockey, netball, cricket, gymnastics, procon,versekeringsmakelaars, versekering, makelaar in pretoria, finansiele dienste, financial services, insurance brokers, procon insurance brokers, procon, pretoria.