ʼn Meer lonende wyse om u beste lewe te leef:
Sanlam se Cumulus Echo Uittree-Plan.

Ons weet almal hoe belangrik dit is om vir aftrede te spaar.  Daar is egter heelwat mense wat dink dat hulle eers op ’n latere stadium in hul lewe oor spaar vir aftrede bekommerd hoef te wees, of dat hulle werknemerspensioenfondsuitbetaling groot genoeg sal wees om van te leef.

Sanlam glo dat mense in staat moet wees om hul beste lewe moontlik te leef – nou en in die toekoms. Sanlam het daarom ‘n manier geskep om spaar vir aftrede maklik en boonop lonend te maak:

Dit word die Cumulus Echo Uittree-Plan genoem - Suid-Afrika se enigste uittree-annuiteit wat u sal beloon vir elke betaling wat u maak.

Want elke keer as u ’n betaling in u Cumulus Echo Uittree-Plan maak, sal Sanlam u betaling “echo” met ’n addisionele bedrag van hul eie, genaamd Echo Bonus.


  • Elke Cumulus Echo Uittree-Plan het twee aftreespaarrekeninge.  U is vir een rekening verantwoordelik, en Sanlam vir die ander.

  • U rekening (of u fonds) sal al die betalings, wat deur u gemaak is, bevat.

  • Die tweede rekening (genaamd die Echo Bonusfonds) sal al die betalings wat Sanlam maak, of “echo” elke keer as u ’n betaling maak, bevat.  Hierdie betalings word Echo Bonusse genoem.

  • So vir elke betaling wat u maak, sal Sanlam ook een in u Echo Bonusfonds maak.  Boonop, hoe langer u spaar (of hoe meer betalings u maak), hoe groter is die persentasie van u Echo Bonus.  Hier is ’n illustrasie:

Jare

5

10

15

20

25

30

35

40

%

2

10

20

30

50

70

90

110

  • En natuurlik, hoe groter u maandelikse betalingsbedrag, hoe groter sal u Echo Bonus wees!  (Kyk gerus na die voorbeeld hieronder om te sien hoe dit kan werk.)

So wanneer u gereed is om u eie “echo” te begin, of bloot meer wil uitvind oor Sanlam se Cumulus Echo Uittree-Plan:


Bel ons by 012 332 0853 
Hoe Jan se plan werk

Kom ons sê Jan maak elke maand ’n betaling van R500 in Sanlam se Cumulus Echo Uittree-Plan oor ’n termyn van 25 jaar.  Hy het gekies om sy betalings elke jaar met 10% te laat groei en hy slaan nooit ’n enkele betaling oor nie.  Na 25 jaar sal sy fondswaarde R987 600 werd wees. En sy Echo Bonus sal R292 690 werd wees – dit is ’n ekstra 29.6% in aftreespaargeld net omdat hy aangehou spaar het!
Die waardes in hierdie illustrasie word nie gewaarborg nie en moenie as ’n akkurate projeksie beskou word nie, dit moet slegs as ’n hulpmiddel vir finansiele beplanning gebruik word.  Hierdie illustrasie veronderstel ’n betaling van R500 per maand, wat oor 25 jaar teen 10% per jaar groei.  Die bruto beleggingsopbrengs is veronderstel om 10% te wees en die volle uitwerking van kostes (of Vermindering in Opbrengs) 1.8%.

Central Retirement Annuity Fund

Sanlam Lewens onderskryf hierdie Cumulus Echo Uittree-Plan.  Wanneer Sanlam u aansoek vir hierdie plan aanvaar, word u outomaties ’n lid van die Central Retirement Annuity Fund (‘die Fonds’) – behalwe as u reeds ’n lid is.  Sanlam noem dit ‘u plan’ omdat u dit gekies het, maar eintlik besit die Fonds die plan, om u van aftreevoordele te voorsien wanneer u die aftreedatum wat u gekies het, bereik.  Die wet verplig die trustees van die Fonds om te alle tye na lede se belange om te sien.  

                         Please call me

As u nie internet-toegang het nie, sal hierdie funksionaliteite onbruikbaar wees.
onthou, u kan ons by 012 332 0853 kontak.

 

Any product information [legal and / or technical] on this webpage is subject to change from time to time. This webpage is a summary of some financial products / different product features and is not to be construed as advice by Procon Insurance Brokers. Any recommendations made must take into consideration your specific needs and personal circumstances.
Enige produk inligting [wetlik en / of tegnies] op hierdie webblad is van tyd tot tyd aan verandering onderhewig. Hierdie webblad is ’n opsomming van sommige finansiële produkte / verskeie produkte se kenmerke en moet nie as advies deur Procon Versekeringsmakelaars beskou word nie. Enige aanbevelings wat gemaak word, moet jou spesifieke behoeftes en persoonlike omstandighede in ag neem.