Wat wil u verseker?>>><<< What would you like to insure? 

Persoonlik || Personal
U Risiko dat u deel sal uitmaak van 'n Persentasie wat inderdaad 'n verlies sal ervaar/Your Risk of being part of a percentage that will actually experience a loss
U Risiko met die Opdoen van 'n  Gevreesde Siekte, Erenstige Siekte of Besering/Your Risk of Contracting a Dread Disease, Severe Illness or Injury    
Your Income/U Inkomste
U Risiko as 'n Vrou teen Swangerskapverwante toestande asook Kongenitale Geboortedefekte/Your Risk as a Female towards Pregnancy-related conditions as well as Congenital birth defects. 
Your Bond/U Verband 
U Risiko om Fisies Ongeskik te raak na U Aftrede/Your Risk of Becomeing Impaired after Retirement 
U Lewe of Ongeskiktheid as gevolg van 'n Ongeluk/Your Life or Disablement through an Accident   
U Lewe/Your Life 
'n Maandelikse Doodinkomste betaalbaar aan U afhanklikes na U dood/A Monthly Death income payable to your Dependants after your Death   
U Risiko om Lewensnoodsaaklike- dekking te Verloor of om in die Toekoms Dekking Geweier te word/Your Risk of Losing or Denied Insurance Cover in the Future    
U Kinders || Your Children
U Kinders se Opvoedkundige Kostes/ Your Children Educational Costs
Kind: Siekte-en
Beseringsvoordeel/Child: Illness and
Injury Benefit
Onderrig en ander Opvoedkundige Toelaes indien U Sterf of Permanent Ongeskik raak
Tuition and other Educational Allowances if You Die or Become Permanently Disabled
U Aftrede || Your Retirement
U Aftrede/Your Retirement 
Voor-Aftrede/Pre-Retirement
Na-Aftrede/Post-Retirement
Aankoop van 'n Pensioen/Purchasing of a Pension
U Mediese Uitgawes || Your Medical Expenses 
U Hospitaal Uitgawes/Your Hospital Expenses. 
U Mediese Uitgawes/Your Medical Expenses  
kar, income, inkomste, lewe, life, verband, bond, kunswerke, antieke meubels, versamelings, art insurance, antique insurance, collectibles insurance, mediese uitgawes, medical expenses, mediese fonds, medical fund, hospital plan, hospitaal,plan, retirement, belegging, investments, huis, huisinhoud, house contents, opvoedkundige kostes, children educational coast, besigheid, business, vennoot, partner, wild versekering, wildreservaat, game insurance, game reserve, konstrusie en Ingeneurs masjinerie, construction and engineering plant, plaas versekering, landbou, agricultural,farm, gastehuis, guest house, b&b insurance , bedryfskoste, overhead expenses, praktyk versekering, practice insurance, advice, personal financial adviser, financial planning, savings, risk cover, benefits, advies,  finansiële advies, finansiële adviseur, tussengangerdienste, finansiële beplanning, finansiele beplanner,Finansiële diens, finansiële produkte, spaar, risikodekking, aftrede, beleggings, versekering, retirement, Investments, dread disease, gevreesde siekte, insurance cover, erenstige siekte, besering, fisies ongeskik, severe illness, injury, impaired, ongeskiktheid as gevolg van 'n ongeluk, disablement through an accident, risiko, vrou, swangerskapverwante toestande, kongenitale geboortedefekte, financial services, financial advice, intermediary services, financial planning, financial planner, financial products, intermediary services, vroeë dood, permanente ongeskiktheid, kapitaal, inkomstedoelwitte, afreebeplanning, toekomstige aftrede, huidige aftreevoorsiening, aftreevoorsiening, kapitaal, inkomstedoelwitte, aftrede, aftreevoordele, voordele, gesondheidsorgvoordele, mediesehulpdekking, daaglikse voordele, mediese prosedures, beleggingsbeplanning, termyn, toeganklikdeid, werknemersvoordele, korttermynversekeringsbeplanning, korttermynversekering,kommersiële versekering, versekering, besigheidsversekering,, direkteur, maatskappy, Pretoria, disability income insurance quote, disability income insurance companies, group disability income insurance, individual disability insurance, supplemental income insurance, loss of income insurance, disability insurance coverage, chronic leukemia, short term disability insurance, qualified retirement account, disability insurance own occupation, what is disability insurance, life and disability insurance, disability insurance definition, personal disability insurance, self employed disability insurance, disability insurance rates, standard disability insurance, disability insurance lawyer, long term disability insurance quote, disability insurance for physicians, cost of disability insurance, disability insurance brokers, disability insurance premiums, long term disability insurance lawyer, doctor disability insurance, professional disability insurance, disability insurance quotes, long term disability insurance procon, online disability insurance quote, long term disability insurance rates, disability insurance companies list, individual short term disability insurance, disability insurance carriers, group disability insurance, buy short term disability insurance, disability insurance for self employed, business disability insurance, disability insurance calculator, disability insurance self employed, disability insurance online, supplemental disability insurance, disability insurance lawyers, medical disability insurance, disability income insurance, disability insurance providers, disability insurance for doctors, disability benefits, supplemental short term disability insurance, disability insurance plans, disability insurance pa, disability insurance claim, how does disability insurance work, mortgage life and disability insurance, disability insurance policies, dentist disability insurance, term disability insurance, how much is disability insurance, functions of disability insurance, state disability insurance benefits, long term disability insurance for individuals, what does disability insurance cover, own occupation disability insurance, long term disability insurance quotes, disability insurance for individuals, disability insurance benefits, disability insurance cost, permanent disability insurance, principal disability insurance, physician disability insurance, accident disability insurance, total and permanent disability insurance, temporary disability insurance, disablity insurance, disability insurance Pretoria, long term disability insurance companies, disability insurance policy, loss income, gains and losses on income statement, loss of rental income insurance, net income loss, loss of income protection, income protection self employed, loss of income claim, mortgage payment protection, income statement example, compare income protection, income protection quotes, disability income, loss of business income insurance, loss business income insurance, payment protection, income protection policy, profit and loss, profit and loss forms, insurance for loss of income, what is income protection, income protection for self employed, salary protection insurance, best income protection, salary insurance, impairment loss income statement, verification of employment loss of income,  financial reporting, income protection policies, income protection comparison, unemployment insurance, redundancy protection, rental income loss, income protection calculator, profit loss, loss income insurance, cheap income protection, loss of income letter, loss of business income, income payment protection, loss of earnings insurance, income loss insurance, self employed income protection, impairment loss on income statement, retrenchment insurance cover, income protection insurance, comprehensive insurance, accident insurance, prime meridian insurance, pps insurance, discovery insurance, insurance companies in south Africa, insurance south Africa, all risk insurance, medicare supplement insurance, mechanical insurance, income protection cover, income protection insurance quote, trauma insurance definition, income insurance protection, online car insurance, compare income protection insurance, health insurance policy, trauma cover insurance, critical insurance insurance, income protection insurance quote, looking after parents old age, senior care services, senior health care, taking care of parents in old age, old age care homes, problems with old people, problems of old age, ltc insurance rates, ltc insurance companies, long term healthcare insurance, ltc insurance quotes, ltc insurance quote, long term insurance, long term care premiums, what is long term care, insurance long term care, long term care insurance cost, ltc insurance advisors, long term care insurance costs, long term care insurance quotes, long term care coverage, best ltc insurance, cost of ltc insurance, long term care ins, long term care quote, home health care insurance, long term care quotes, long term care insurance rates, ltc insurance calculator, long term disability insurance, insurance term life, long care, long term care insurance companies, ltc insurance leads, ltc life insurance, long term care insurance rate, long term care insurance policies, long term care insurance, long term care insurance coverage, insurance ltc, compare long term care insurance, longterm care, long term care insurance brokers, ltc insurance policy, long term care provider, cost of long term care insurance, ltc insurance plans, cost of ltc, term insurance price, long term care policy, long term care calculator, long term care insurance premium, ltc insurance reviews, long term care costs, long term care annuities, ltc insurance carriers, ltc insurance services, long term care insurance quote, long term health insurance, ltc insurance ratings, how much does ltc insurance cos,t best ltc insurance companies, long term care rates, ltc insurance costs, what is ltc insurance, what is financial planning, financial planning process, financial planning advice, looking after parents old age, senior care services, senior health care, taking care of parents in old age, old age care homes, problems with old people, problems of old age, ltc insurance rates, ltc insurance companies, long term healthcare insurance, ltc insurance quotes, ltc insurance quote, long term insurance, long term care premiums, what is long term care, insurance long term care, long term care insurance cost, ltc insurance advisors, long term care insurance costs, long term care insurance quotes, long term care coverage, best ltc insurance, cost of ltc insurance, long term care ins, long term care quote, home health care insurance, long term care quotes, long term care insurance rates, ltc insurance calculator, long term disability insurance, insurance term life, long care, long term care insurance companies, ltc insurance leads, ltc life insurance, long term care insurance rate, long term care insurance policies, procon long term care insurance, long term care insurance coverage, insurance ltc, compare long term care insurance, longterm care, long term care insurance brokers, ltc insurance policy, long term care provider, cost of long term care insurance, ltc insurance plans, cost of ltc, term insurance price, long term care policy, long term care calculator, long term care insurance premium, ltc insurance reviews, long term care costs, long term care annuities, ltc insurance carriers, ltc insurance services, long term care insurance quote, long term health insuranc,e ltc insurance ratings, how much does ltc insurance cost, best ltc insurance companies, long term care rates, ltc insurance costs, what is ltc insurance, what is financial planning, financial planning process, financial planning advice, independent financial adviser, insurance broker, versekeringsmakelaars, product, short term insurance, life, life insurance, disability, retirement, impairment, accidental cover, income, unnatural death, accidental death, retrenchment, studie polis, tax free savings, Life Stages, Financial Needs Analysis, Estate, Wills, Trust, Special Trust, Glossary, Life, Death Income Benefit, Disability, Female, woman, Long Term Care, Education, Bond Cover, Investor, Guide to asset classes, Asset Allocation, Time, Regulation 28, Tax Guide, Invest, Savings Plan, Tax Free Savings, Pre-Retirement, retirement, retirement annuity, Post Retirement, Investment, Products, retirement options, Business, Business Needs Analysis, Short Term, Household contents, House, Car, Hunting equipment, weapons, Race horse, weekend horse, Short Term Business, Medical Aid, Quote, services, risk product, investment products, business products, short term products, versekering, ongeskiktheid, inkomste, spaarplan, Table of Contents, Inhoudsopgawe, Personal Solutions, Educational Solutions, Investment Solutions, Business Solutions, insurance, home page, Dienste, Dormante Versekeraars, Lewensfases, lewe, finansiële produkte, Finansiële behoefte ontleding, Boedel, produkte, Verklarende Woordelys, Terme, Versekering, Lewensversekering, Doodsinkomstevoordeel, Fisiese verlies, Funksionele verlies, liggaamsdeel, stelsel, geestelik ongeskik, Beroepongeskiktheidsdekking, Maandelikse inkomste, permanent ongeskik, tydelik ongeskik, Fisies ongeskik, Funksioneel ongeskik, Beroep ongeskik, Gevreesde siekte, Gesondheidsgebeurtenisse, vrou, Swangerskapkomplikasies, Kongenitale Geboortedefekte, Gevreesde Kindersiektes, CHOC Pretoria, Volledige studiepolis, spesiale sorg, aftrede, Bekostigbare gesondheidsvoordeel, verband versekering, Versekering vir student, Versekering vir professionele persone, Belegger, Belêer, Bate-klasse, Batetoewysing, toleransie, korttermynwisselvalligheid, Regulasie 28, Belasting Gids, Beleggins, Uitkeerpolis, Spaarplan, Studie polis, Belastingvrye Spaarplan, Spaar vir aftrede, Besig met aftreding, Beleggins produkte, Opsies by aftrede, Besigheidseienaar, skuldversekering, Voorkeurvergoedingsooreenkoms, Sleutelpersoonversekering, Koop en Verkoopooreenkoms, Fisiese inkorting, Funksionele inkorting, Ongeskiktheid, Inkomsteverlies, Gevreesde siekte, Sterfte, Beroep Ongeskiktheid, besigheidsbehoefte ontleding, Korttermynversekering, kar, huis, Jag, motor, bakkie, 4x4, double cab, toerusting, alle wapens, Wedren perd, naweek perd, Kommersieel, Besigheid, Mediese Fonds, Kwotasie, Kontakbesonderhede, Kontak, dienste, risiko, versekerings produkte, beleggings, aftree annuiteit, spaarplan, besigheidversekering, korttermyn versekering, korttermyn kommersieel, besigheid, death income benefit, wealth, internet, resources, life, lump sum investments, investment plan, products, guarantee, risk profile, monthly income, guaranteed return, want, need, goal, benefits, ra, retirement annuity, capital, retirement annuity fund, member, preserver, provident, pension fund, retire, portfolios, flexible income, life annuity, flexible annuity, market linked, fund managers, investment portfolios, drawdown options, Procon Insurance Brokers, procon, procon versekeringsmakelaars, Pretoria.
U Persoonlike Bates || Your Personal Assets
Your House/U Huis. U  Huisinhoud/Your House Contents.Your Car/U Kar
Your House/U Huis. U Huisinhoud /Your House Contents. Your Vehicle/U Voertuig
kar, income, inkomste, lewe, life, verband, bond, kunswerke, antieke meubels, versamelings, art insurance, antique insurance, collectibles insurance, mediese uitgawes, medical expenses, mediese fonds, medical fund, hospital plan, hospitaal,plan, retirement, belegging, investments, huis, huisinhoud, house contents, opvoedkundige kostes, children educational coast, besigheid, business, vennoot, partner, wild versekering, wildreservaat, game insurance, game reserve, konstrusie en Ingeneurs masjinerie, construction and engineering plant, plaas versekering, landbou, agricultural,farm, gastehuis, guest house, b&b insurance , bedryfskoste, overhead expenses, praktyk versekering, practice insurance, advice, personal financial adviser, financial planning, savings, risk cover, benefits, advies,  finansiële advies, finansiële adviseur, tussengangerdienste, finansiële beplanning, finansiele beplanner,Finansiële diens, finansiële produkte, spaar, risikodekking, aftrede, beleggings, versekering, retirement, Investments, dread disease, gevreesde siekte, insurance cover, erenstige siekte, besering, fisies ongeskik, severe illness, injury, impaired, ongeskiktheid as gevolg van 'n ongeluk, disablement through an accident, risiko, vrou, swangerskapverwante toestande, kongenitale geboortedefekte, financial services, financial advice, intermediary services, financial planning, financial planner, financial products, intermediary services, vroeë dood, permanente ongeskiktheid, kapitaal, inkomstedoelwitte, afreebeplanning, toekomstige aftrede, huidige aftreevoorsiening, aftreevoorsiening, kapitaal, inkomstedoelwitte, aftrede, aftreevoordele, voordele, gesondheidsorgvoordele, mediesehulpdekking, daaglikse voordele, mediese prosedures, beleggingsbeplanning, termyn, toeganklikdeid, werknemersvoordele, korttermynversekeringsbeplanning, korttermynversekering,kommersiële versekering, versekering, besigheidsversekering,, direkteur, maatskappy, Pretoria, disability income insurance quote, disability income insurance companies, group disability income insurance, individual disability insurance, supplemental income insurance, loss of income insurance, disability insurance coverage, chronic leukemia, short term disability insurance, qualified retirement account, disability insurance own occupation, what is disability insurance, life and disability insurance, disability insurance definition, personal disability insurance, self employed disability insurance, disability insurance rates, standard disability insurance, disability insurance lawyer, long term disability insurance quote, disability insurance for physicians, cost of disability insurance, disability insurance brokers, disability insurance premiums, long term disability insurance lawyer, doctor disability insurance, professional disability insurance, disability insurance quotes, long term disability insurance procon, online disability insurance quote, long term disability insurance rates, disability insurance companies list, individual short term disability insurance, disability insurance carriers, group disability insurance, buy short term disability insurance, disability insurance for self employed, business disability insurance, disability insurance calculator, disability insurance self employed, disability insurance online, supplemental disability insurance, disability insurance lawyers, medical disability insurance, disability income insurance, disability insurance providers, disability insurance for doctors, disability benefits, supplemental short term disability insurance, disability insurance plans, disability insurance pa, disability insurance claim, how does disability insurance work, mortgage life and disability insurance, disability insurance policies, dentist disability insurance, term disability insurance, how much is disability insurance, functions of disability insurance, state disability insurance benefits, long term disability insurance for individuals, what does disability insurance cover, own occupation disability insurance, long term disability insurance quotes, disability insurance for individuals, disability insurance benefits, disability insurance cost, permanent disability insurance, principal disability insurance, physician disability insurance, accident disability insurance, total and permanent disability insurance, temporary disability insurance, disablity insurance, disability insurance Pretoria, long term disability insurance companies, disability insurance policy, loss income, gains and losses on income statement, loss of rental income insurance, net income loss, loss of income protection, income protection self employed, loss of income claim, mortgage payment protection, income statement example, compare income protection, income protection quotes, disability income, loss of business income insurance, loss business income insurance, payment protection, income protection policy, profit and loss, profit and loss forms, insurance for loss of income, what is income protection, income protection for self employed, salary protection insurance, best income protection, salary insurance, impairment loss income statement, verification of employment loss of income,  financial reporting, income protection policies, income protection comparison, unemployment insurance, redundancy protection, rental income loss, income protection calculator, profit loss, loss income insurance, cheap income protection, loss of income letter, loss of business income, income payment protection, loss of earnings insurance, income loss insurance, self employed income protection, impairment loss on income statement, retrenchment insurance cover, income protection insurance, comprehensive insurance, accident insurance, prime meridian insurance, pps insurance, discovery insurance, insurance companies in south Africa, insurance south Africa, all risk insurance, medicare supplement insurance, mechanical insurance, income protection cover, income protection insurance quote, trauma insurance definition, income insurance protection, online car insurance, compare income protection insurance, health insurance policy, trauma cover insurance, critical insurance insurance, income protection insurance quote, looking after parents old age, senior care services, senior health care, taking care of parents in old age, old age care homes, problems with old people, problems of old age, ltc insurance rates, ltc insurance companies, long term healthcare insurance, ltc insurance quotes, ltc insurance quote, long term insurance, long term care premiums, what is long term care, insurance long term care, long term care insurance cost, ltc insurance advisors, long term care insurance costs, long term care insurance quotes, long term care coverage, best ltc insurance, cost of ltc insurance, long term care ins, long term care quote, home health care insurance, long term care quotes, long term care insurance rates, ltc insurance calculator, long term disability insurance, insurance term life, long care, long term care insurance companies, ltc insurance leads, ltc life insurance, long term care insurance rate, long term care insurance policies, long term care insurance, long term care insurance coverage, insurance ltc, compare long term care insurance, longterm care, long term care insurance brokers, ltc insurance policy, long term care provider, cost of long term care insurance, ltc insurance plans, cost of ltc, term insurance price, long term care policy, long term care calculator, long term care insurance premium, ltc insurance reviews, long term care costs, long term care annuities, ltc insurance carriers, ltc insurance services, long term care insurance quote, long term health insurance, ltc insurance ratings, how much does ltc insurance cos,t best ltc insurance companies, long term care rates, ltc insurance costs, what is ltc insurance, what is financial planning, financial planning process, financial planning advice, looking after parents old age, senior care services, senior health care, taking care of parents in old age, old age care homes, problems with old people, problems of old age, ltc insurance rates, ltc insurance companies, long term healthcare insurance, ltc insurance quotes, ltc insurance quote, long term insurance, long term care premiums, what is long term care, insurance long term care, long term care insurance cost, ltc insurance advisors, long term care insurance costs, long term care insurance quotes, long term care coverage, best ltc insurance, cost of ltc insurance, long term care ins, long term care quote, home health care insurance, long term care quotes, long term care insurance rates, ltc insurance calculator, long term disability insurance, insurance term life, long care, long term care insurance companies, ltc insurance leads, ltc life insurance, long term care insurance rate, long term care insurance policies, procon long term care insurance, long term care insurance coverage, insurance ltc, compare long term care insurance, longterm care, long term care insurance brokers, ltc insurance policy, long term care provider, cost of long term care insurance, ltc insurance plans, cost of ltc, term insurance price, long term care policy, long term care calculator, long term care insurance premium, ltc insurance reviews, long term care costs, long term care annuities, ltc insurance carriers, ltc insurance services, long term care insurance quote, long term health insuranc,e ltc insurance ratings, how much does ltc insurance cost, best ltc insurance companies, long term care rates, ltc insurance costs, what is ltc insurance, what is financial planning, financial planning process, financial planning advice, independent financial adviser, insurance broker, versekeringsmakelaars, product, short term insurance, life, life insurance, disability, retirement, impairment, accidental cover, income, unnatural death, accidental death, retrenchment, studie polis, tax free savings, Life Stages, Financial Needs Analysis, Estate, Wills, Trust, Special Trust, Glossary, Life, Death Income Benefit, Disability, Female, woman, Long Term Care, Education, Bond Cover, Investor, Guide to asset classes, Asset Allocation, Time, Regulation 28, Tax Guide, Invest, Savings Plan, Tax Free Savings, Pre-Retirement, retirement, retirement annuity, Post Retirement, Investment, Products, retirement options, Business, Business Needs Analysis, Short Term, Household contents, House, Car, Hunting equipment, weapons, Race horse, weekend horse, Short Term Business, Medical Aid, Quote, services, risk product, investment products, business products, short term products, versekering, ongeskiktheid, inkomste, spaarplan, Table of Contents, Inhoudsopgawe, Personal Solutions, Educational Solutions, Investment Solutions, Business Solutions, insurance, home page, Dienste, Dormante Versekeraars, Lewensfases, lewe, finansiële produkte, Finansiële behoefte ontleding, Boedel, produkte, Verklarende Woordelys, Terme, Versekering, Lewensversekering, Doodsinkomstevoordeel, Fisiese verlies, Funksionele verlies, liggaamsdeel, stelsel, geestelik ongeskik, Beroepongeskiktheidsdekking, Maandelikse inkomste, permanent ongeskik, tydelik ongeskik, Fisies ongeskik, Funksioneel ongeskik, Beroep ongeskik, Gevreesde siekte, Gesondheidsgebeurtenisse, vrou, Swangerskapkomplikasies, Kongenitale Geboortedefekte, Gevreesde Kindersiektes, CHOC Pretoria, Volledige studiepolis, spesiale sorg, aftrede, Bekostigbare gesondheidsvoordeel, verband versekering, Versekering vir student, Versekering vir professionele persone, Belegger, Belêer, Bate-klasse, Batetoewysing, toleransie, korttermynwisselvalligheid, Regulasie 28, Belasting Gids, Beleggins, Uitkeerpolis, Spaarplan, Studie polis, Belastingvrye Spaarplan, Spaar vir aftrede, Besig met aftreding, Beleggins produkte, Opsies by aftrede, Besigheidseienaar, skuldversekering, Voorkeurvergoedingsooreenkoms, Sleutelpersoonversekering, Koop en Verkoopooreenkoms, Fisiese inkorting, Funksionele inkorting, Ongeskiktheid, Inkomsteverlies, Gevreesde siekte, Sterfte, Beroep Ongeskiktheid, besigheidsbehoefte ontleding, Korttermynversekering, kar, huis, Jag, motor, bakkie, 4x4, double cab, toerusting, alle wapens, Wedren perd, naweek perd, Kommersieel, Besigheid, Mediese Fonds, Kwotasie, Kontakbesonderhede, Kontak, dienste, risiko, versekerings produkte, beleggings, aftree annuiteit, spaarplan, besigheidversekering, korttermyn versekering, korttermyn kommersieel, besigheid, death income benefit, wealth, internet, resources, life, lump sum investments, investment plan, products, guarantee, risk profile, monthly income, guaranteed return, want, need, goal, benefits, ra, retirement annuity, capital, retirement annuity fund, member, preserver, provident, pension fund, retire, portfolios, flexible income, life annuity, flexible annuity, market linked, fund managers, investment portfolios, drawdown options, Procon Insurance Brokers, procon, procon versekeringsmakelaars, Pretoria.
Die Besigheid se Bates || The Business Assets 
Die Besigheid/The Business 
U Bedryfskoste Uitgawes/Your Overhead Expenses 
Besigheidsversekering/
Business insurance - Vennootskap,Skuld, ens./Partnership, Dept,etc..
Kommersiële Woordelys/Commercial Glossary
U Beleggings & Spaarplanne || Your Investments & Savings Plans
U Belegging/Your Investment 
Gewaarborgde Beleggings/Guaranteed Investments
U Spaarplan/Your Savings Plan
U Spaarplan en Beleggings/Your Savings Plan and Investments  
U Welstand en Vermoë/Your Wealth

Pensioen-bewaringsfonds /Voorsorg-bewaringsfonds

kar, income, inkomste, lewe, life, verband, bond, kunswerke, antieke meubels, versamelings, art insurance, antique insurance, collectibles insurance, mediese uitgawes, medical expenses, mediese fonds, medical fund, hospital plan, hospitaal,plan, retirement, belegging, investments, huis, huisinhoud, house contents, opvoedkundige kostes, children educational coast, besigheid, business, vennoot, partner, wild versekering, wildreservaat, game insurance, game reserve, konstrusie en Ingeneurs masjinerie, construction and engineering plant, plaas versekering, landbou, agricultural,farm, gastehuis, guest house, b&b insurance , bedryfskoste, overhead expenses, praktyk versekering, practice insurance, advice, personal financial adviser, financial planning, savings, risk cover, benefits, advies,  finansiële advies, finansiële adviseur, tussengangerdienste, finansiële beplanning, finansiele beplanner,Finansiële diens, finansiële produkte, spaar, risikodekking, aftrede, beleggings, versekering, retirement, Investments, dread disease, gevreesde siekte, insurance cover, erenstige siekte, besering, fisies ongeskik, severe illness, injury, impaired, ongeskiktheid as gevolg van 'n ongeluk, disablement through an accident, risiko, vrou, swangerskapverwante toestande, kongenitale geboortedefekte, financial services, financial advice, intermediary services, financial planning, financial planner, financial products, intermediary services, vroeë dood, permanente ongeskiktheid, kapitaal, inkomstedoelwitte, afreebeplanning, toekomstige aftrede, huidige aftreevoorsiening, aftreevoorsiening, kapitaal, inkomstedoelwitte, aftrede, aftreevoordele, voordele, gesondheidsorgvoordele, mediesehulpdekking, daaglikse voordele, mediese prosedures, beleggingsbeplanning, termyn, toeganklikdeid, werknemersvoordele, korttermynversekeringsbeplanning, korttermynversekering,kommersiële versekering, versekering, besigheidsversekering,, direkteur, maatskappy, Pretoria, disability income insurance quote, disability income insurance companies, group disability income insurance, individual disability insurance, supplemental income insurance, loss of income insurance, disability insurance coverage, chronic leukemia, short term disability insurance, qualified retirement account, disability insurance own occupation, what is disability insurance, life and disability insurance, disability insurance definition, personal disability insurance, self employed disability insurance, disability insurance rates, standard disability insurance, disability insurance lawyer, long term disability insurance quote, disability insurance for physicians, cost of disability insurance, disability insurance brokers, disability insurance premiums, long term disability insurance lawyer, doctor disability insurance, professional disability insurance, disability insurance quotes, long term disability insurance procon, online disability insurance quote, long term disability insurance rates, disability insurance companies list, individual short term disability insurance, disability insurance carriers, group disability insurance, buy short term disability insurance, disability insurance for self employed, business disability insurance, disability insurance calculator, disability insurance self employed, disability insurance online, supplemental disability insurance, disability insurance lawyers, medical disability insurance, disability income insurance, disability insurance providers, disability insurance for doctors, disability benefits, supplemental short term disability insurance, disability insurance plans, disability insurance pa, disability insurance claim, how does disability insurance work, mortgage life and disability insurance, disability insurance policies, dentist disability insurance, term disability insurance, how much is disability insurance, functions of disability insurance, state disability insurance benefits, long term disability insurance for individuals, what does disability insurance cover, own occupation disability insurance, long term disability insurance quotes, disability insurance for individuals, disability insurance benefits, disability insurance cost, permanent disability insurance, principal disability insurance, physician disability insurance, accident disability insurance, total and permanent disability insurance, temporary disability insurance, disablity insurance, disability insurance Pretoria, long term disability insurance companies, disability insurance policy, loss income, gains and losses on income statement, loss of rental income insurance, net income loss, loss of income protection, income protection self employed, loss of income claim, mortgage payment protection, income statement example, compare income protection, income protection quotes, disability income, loss of business income insurance, loss business income insurance, payment protection, income protection policy, profit and loss, profit and loss forms, insurance for loss of income, what is income protection, income protection for self employed, salary protection insurance, best income protection, salary insurance, impairment loss income statement, verification of employment loss of income,  financial reporting, income protection policies, income protection comparison, unemployment insurance, redundancy protection, rental income loss, income protection calculator, profit loss, loss income insurance, cheap income protection, loss of income letter, loss of business income, income payment protection, loss of earnings insurance, income loss insurance, self employed income protection, impairment loss on income statement, retrenchment insurance cover, income protection insurance, comprehensive insurance, accident insurance, prime meridian insurance, pps insurance, discovery insurance, insurance companies in south Africa, insurance south Africa, all risk insurance, medicare supplement insurance, mechanical insurance, income protection cover, income protection insurance quote, trauma insurance definition, income insurance protection, online car insurance, compare income protection insurance, health insurance policy, trauma cover insurance, critical insurance insurance, income protection insurance quote, looking after parents old age, senior care services, senior health care, taking care of parents in old age, old age care homes, problems with old people, problems of old age, ltc insurance rates, ltc insurance companies, long term healthcare insurance, ltc insurance quotes, ltc insurance quote, long term insurance, long term care premiums, what is long term care, insurance long term care, long term care insurance cost, ltc insurance advisors, long term care insurance costs, long term care insurance quotes, long term care coverage, best ltc insurance, cost of ltc insurance, long term care ins, long term care quote, home health care insurance, long term care quotes, long term care insurance rates, ltc insurance calculator, long term disability insurance, insurance term life, long care, long term care insurance companies, ltc insurance leads, ltc life insurance, long term care insurance rate, long term care insurance policies, long term care insurance, long term care insurance coverage, insurance ltc, compare long term care insurance, longterm care, long term care insurance brokers, ltc insurance policy, long term care provider, cost of long term care insurance, ltc insurance plans, cost of ltc, term insurance price, long term care policy, long term care calculator, long term care insurance premium, ltc insurance reviews, long term care costs, long term care annuities, ltc insurance carriers, ltc insurance services, long term care insurance quote, long term health insurance, ltc insurance ratings, how much does ltc insurance cos,t best ltc insurance companies, long term care rates, ltc insurance costs, what is ltc insurance, what is financial planning, financial planning process, financial planning advice, looking after parents old age, senior care services, senior health care, taking care of parents in old age, old age care homes, problems with old people, problems of old age, ltc insurance rates, ltc insurance companies, long term healthcare insurance, ltc insurance quotes, ltc insurance quote, long term insurance, long term care premiums, what is long term care, insurance long term care, long term care insurance cost, ltc insurance advisors, long term care insurance costs, long term care insurance quotes, long term care coverage, best ltc insurance, cost of ltc insurance, long term care ins, long term care quote, home health care insurance, long term care quotes, long term care insurance rates, ltc insurance calculator, long term disability insurance, insurance term life, long care, long term care insurance companies, ltc insurance leads, ltc life insurance, long term care insurance rate, long term care insurance policies, procon long term care insurance, long term care insurance coverage, insurance ltc, compare long term care insurance, longterm care, long term care insurance brokers, ltc insurance policy, long term care provider, cost of long term care insurance, ltc insurance plans, cost of ltc, term insurance price, long term care policy, long term care calculator, long term care insurance premium, ltc insurance reviews, long term care costs, long term care annuities, ltc insurance carriers, ltc insurance services, long term care insurance quote, long term health insuranc,e ltc insurance ratings, how much does ltc insurance cost, best ltc insurance companies, long term care rates, ltc insurance costs, what is ltc insurance, what is financial planning, financial planning process, financial planning advice, independent financial adviser, insurance broker, versekeringsmakelaars, product, short term insurance, life, life insurance, disability, retirement, impairment, accidental cover, income, unnatural death, accidental death, retrenchment, studie polis, tax free savings, Life Stages, Financial Needs Analysis, Estate, Wills, Trust, Special Trust, Glossary, Life, Death Income Benefit, Disability, Female, woman, Long Term Care, Education, Bond Cover, Investor, Guide to asset classes, Asset Allocation, Time, Regulation 28, Tax Guide, Invest, Savings Plan, Tax Free Savings, Pre-Retirement, retirement, retirement annuity, Post Retirement, Investment, Products, retirement options, Business, Business Needs Analysis, Short Term, Household contents, House, Car, Hunting equipment, weapons, Race horse, weekend horse, Short Term Business, Medical Aid, Quote, services, risk product, investment products, business products, short term products, versekering, ongeskiktheid, inkomste, spaarplan, Table of Contents, Inhoudsopgawe, Personal Solutions, Educational Solutions, Investment Solutions, Business Solutions, insurance, home page, Dienste, Dormante Versekeraars, Lewensfases, lewe, finansiële produkte, Finansiële behoefte ontleding, Boedel, produkte, Verklarende Woordelys, Terme, Versekering, Lewensversekering, Doodsinkomstevoordeel, Fisiese verlies, Funksionele verlies, liggaamsdeel, stelsel, geestelik ongeskik, Beroepongeskiktheidsdekking, Maandelikse inkomste, permanent ongeskik, tydelik ongeskik, Fisies ongeskik, Funksioneel ongeskik, Beroep ongeskik, Gevreesde siekte, Gesondheidsgebeurtenisse, vrou, Swangerskapkomplikasies, Kongenitale Geboortedefekte, Gevreesde Kindersiektes, CHOC Pretoria, Volledige studiepolis, spesiale sorg, aftrede, Bekostigbare gesondheidsvoordeel, verband versekering, Versekering vir student, Versekering vir professionele persone, Belegger, Belêer, Bate-klasse, Batetoewysing, toleransie, korttermynwisselvalligheid, Regulasie 28, Belasting Gids, Beleggins, Uitkeerpolis, Spaarplan, Studie polis, Belastingvrye Spaarplan, Spaar vir aftrede, Besig met aftreding, Beleggins produkte, Opsies by aftrede, Besigheidseienaar, skuldversekering, Voorkeurvergoedingsooreenkoms, Sleutelpersoonversekering, Koop en Verkoopooreenkoms, Fisiese inkorting, Funksionele inkorting, Ongeskiktheid, Inkomsteverlies, Gevreesde siekte, Sterfte, Beroep Ongeskiktheid, besigheidsbehoefte ontleding, Korttermynversekering, kar, huis, Jag, motor, bakkie, 4x4, double cab, toerusting, alle wapens, Wedren perd, naweek perd, Kommersieel, Besigheid, Mediese Fonds, Kwotasie, Kontakbesonderhede, Kontak, dienste, risiko, versekerings produkte, beleggings, aftree annuiteit, spaarplan, besigheidversekering, korttermyn versekering, korttermyn kommersieel, besigheid, death income benefit, wealth, internet, resources, life, lump sum investments, investment plan, products, guarantee, risk profile, monthly income, guaranteed return, want, need, goal, benefits, ra, retirement annuity, capital, retirement annuity fund, member, preserver, provident, pension fund, retire, portfolios, flexible income, life annuity, flexible annuity, market linked, fund managers, investment portfolios, drawdown options, Procon Insurance Brokers, procon, procon versekeringsmakelaars, Pretoria.

Wat is Finansiële Dienste?>>><<< What is Financial Service? 

Finansiële dienste verwys na die verskaffing van finansiële advies en/of tussengangerdienste wat finansiële beplanning insluit.
Finansiële beplanning is ‘n proses waardeur ‘n finansiële beplanner jou huidige finansiële situasie ontleed in vergelyking met jou doelwitte en ‘n gestruktureerde plan skep om seker te maak jy kan die gaping oorbrug en uiteindelik jou verlangde finansiële status bereik.
Dit is ‘n skriftelike aksieplan wat stappe aanbeveel om die tekorte en oorskotte aan te pak en wat geskikte finansiële produkte aanbeveel om dit in werking te stel. Die finansiële beplanner kan net produkte aanbeveel van produkverskaffers wat finansiële produkte onder ‘n regulerende owerheid uitreik.

Tussengangerdienste

Tussengangerdienste verwys na gevalle waar die beplanner ‘n diens lewer ten opsigte van ‘n finansiële produk vir en namens ‘n kliënt behalwe om advies te verskaf, bv. die verhoging van die maandelikse premiebetalings in opdrag van die kliënt.


Financial services refer to the provision of financial advice and/or intermediary services, which include financial planning.Financial planning is a process in terms of which a financial planner evaluates your current financial situation against your objectives and devises a structured plan to bridge the gap to make sure that you ultimately achieve your desired financial standing.

It is a written plan of action that recommends steps to address shortfalls and excesses, and proposes appropriate financial products to give effect to it. The financial planner may only recommend products from product suppliers that issues financial products under a regulatory authority.

Intermediary services

Intermediary service refers to instances where the planner performs a service in connection with a financial product for or on behalf    of a client, other than providing advice, e.g. increasing monthly premium payments upon instruction of the client.

Persoonlike risikobeplanning

Persoonlike risikobeplanning evalueer jou huidige voorsiening in die geval van jou vroeë dood of permanente ongeskiktheid in vergelyking met jou kapitaal en inkomstedoelwitte in so ‘n geval.

Aftreebeplanning

Aftreebeplanning is ‘n strategie om vooruit te beplan vir jou toekomstige aftrede. Dit evalueer jou huidige aftreevoorsiening in vergelyking met jou kapitaal- en inkomstedoelwitte vir die jare na aftrede.

Belegging van aftreevoordele

Die belegging van aftreevoordele oorweeg die voordele waarop jy nou geregtig geraak het. Jy gaan aftree en dit is ‘n strategie om jou kapitaal en inkomstevoordele op so ‘n manier aan te wend dat jy jou lewenstandaard kan handhaaf en jou ander lewenstyldoelwitte kan verwesenlik.

Gesondheidsorgvoordele

Die beplanning van gesondheidsorgvoordele evalueer jou bestaande mediesehulpdekking in vergelyking met jou behoefte aan daaglikse voordele en groot mediese prosedures.

Beleggingsbeplanning

Beleggingsbeplanning evalueer die geld wat jy bymekaar gemaak het soos dit in jou balansstaat weerspieël word en het ten doel om dit te bewaar en te laat groei. Dit evalueer jou algemene doelwitte en beveel ‘n strategie aan wat op die risiko, belasting, termyn en toeganklikheid gebaseer is.

Werknemervoordele

Daar is ‘n onderskeid tussen maatskappy- (groep-) en individuele oplossings. Dit evalueer jou huidige posisie en individuele behoeftes om ‘n strategie aan te beveel wat ‘n werknemer in staat stel om vir sy/haar aftrede te beplan.

Korttermynversekeringsbeplanning

Korttermynversekeringsbeplanning identifiseer enige potensiële tekort in jou bestaande korttermynversekering. Daar is ‘n onderskeid tussen kommersiële en persoonlike versekering.

Besigheidsversekering

Besigheidsversekering word gewoonlik deur ‘n maatskappy of werkgewer uitgeneem op die lewe van ‘n werknemer of ‘n direkteur van die maatskappy vir die voordeel van óf die besigheid óf die werkgewer of vir beide die werknemer en  die werkgewer.

Personal risk planning

Personal risk planning evaluates your current provisions in the event of your premature death or permanent disability against your capital and income goals in such event.

Retirement planning

Retirement planning is a strategy of planning ahead for your future retirement. It evaluates your current retirement provisions against your capital and income goals for the years after retirement.

Investment of retirement benefits

Investment of retirement benefits considers the benefits to which you have now become entitled. You are going into retirement and this is a strategy to apply your capital and income benefits in such a way that you can maintain your standard of living and realise other lifestyle goals.

Healthcare benefits

Healthcare benefits planning evaluate your existing medical aid cover against your need for day-to-day benefits and major medical procedures.

Investment planning

Investment planning considers the wealth that you have accumulated as reflected on your balance sheet and aims to preserve and grow it. It evaluates your general goals and recommends an investment strategy based on risk, tax, term and accessibility considerations.

Employee benefits

There is a distinction between corporate (group) and individual solutions. It evaluates your current position and individual needs to recommend a strategy that will enable an employee to plan for his/her retirement.

Short-term insurance planning

Short-term insurance planning identifies any potential shortfall in your existing short-term insurance. There is a distinction between commercial and personal insurance.

Business Insurance

Business insurance is generally taken out by a company or employer on the life of an employee or a director of the company, for the benefit of either the business or employer or to   the employee or to both the employee and the  employer.

Ongeag talle aanlynselfhelp - en direkte bemarkingsopsies is daar bewys dat die advies van 'n persoonlike  finansiële adviseur steeds die wenresep is vir holistiese finansiële beplanning. Holistiese finansiële beplanning sluit spaar sowel as risikodekking met gehalte byvoordele in.

Regardless of numerous online self - help and direct marketing options, the advice from a personal financial adviser has proven to be the winning recipe for holistic financial planning. Holistic financial planning includes savings as well as risk cover including quality benefits.
Enige produk inligting [wetlik en / of tegnies] op hierdie webblad / tuiste is van tyd tot tyd aan verandering onderhewig. Hierdie webblad / tuiste is ’n opsomming van sommige finansiële produkte / verskeie produkte se kenmerke en moet nie as advies deur Procon Versekeringsmakelaars beskou word nie.  Enige aanbevelings wat gemaak word, moet jou spesifieke behoeftes en persoonlike omstandighede in ag neem.
Any product information [legal and / or technical] on this website is subject to change from time to time. This website is a summary of some financial products / different product features and is not to be construed as advice by Procon Insurance Brokers. Any recommendations made must take into consideration your specific needs and personal circumstances.The representatives (if any) are not authorized to deal in any financial product including Wills and Trust for own benefit where these dealings are based upon advanced knowledge. Such dealings will be done in conjunction with the product suppliers, providers, Insurance Company, Trust Company,  Attorneys and / or Underwriting Managers if required This webpage and all content are subject to the following disclaimer.http://www.proconinsurancebrokers.com/privacy-policy-and--disclaimer.php